Chov včel provozujeme roky s bohatými zkušenostmi v krásné přírodní lokalitě  (CHKO Třeboňsko).

Chov včel je něco úchvatného a pokud jednou proniknete do tajů života včel, jste navždy pohlceni těmito zázraky. Zaujme Vás to natolik, že ho zařadíte svého každodenního života.

Pokud následně dokážete skloubit základy chovu včel a racionální včelaření, začnete mít z této záliby i mnohostranný užitek:

  • Získáte nové poznatky z přírodovědy
  • Získáte své vlastní včelí produkty (med, pyl, propolis…)
  • Objevíte nové možnosti seberealizace i s možným zajímavým ekonomickým přínosem
  • Získáte nové přátele a kamarády

Historie mé cesty včelaře

Svou dráhu včelaře jsem začal ve 13 letech v žákovském včelařském kroužku a za několik měsíců jsem měl svá 3 první včelstva. Postupně jsem pod dozorem vedoucího včelařského kroužku chov rozšířil a získával potřebné zkušenosti. 

V roce 1989 jsem dokončil Ústřední včelařskou školu při ČSV v Praze.

V roce 2003 jsem souběžně se svými podnikatelskými aktivitami v oblasti strojírenství založil na Slovensku spol. s ručením omezeným s názvem Anemarie s.r.o. Jejím hlavním zaměřením byl chov včel, poradenství v oblasti včelařství, výroba nástavkových úlů a doplňkových pomůcek pro chov včel (manipulační zařízení…). Stav kmenových včelstev se pohyboval mezi 50 – 70. 

Tyto aktivity vyústily ve zřízení vlastní včelařské prodejny.

V prosinci 2014 jsem postupně začal podnikatelské aktivity na Slovensku omezovat.

V květnu 2015 jsem začal budovat současnou českou včelnici v CHKO Třeboňsko a začal se úzce specializovat jako (medy s příměsemi, školení pro zájemce o včelaření, apiterapie…). 

Začátkem roku 2016 jsem založil společnost Bee Bohemia s.r.o. , kde jsem jednatelem společnosti a zároveň osoba garantující odbornost poskytovaných služeb a  kurzy chovu včel osobně vedu.

Osvědčení

ABSOLVOVÁNÍ ÚSTŘEDNÍ VČELAŘSKÉ ŠKOLY

Přiblížit

PROHLÍŽÍTEL VČELSTEV, VETERINÁRNÍ POMOCNÍK

Přiblížit

VČELAŘSKÝ ODBORNÍK APITERAPIE

Přiblížit